Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Kacper

Kacper mówi:

Mam na imię Kacper. Lubię szkołę. Znam wszystkie liście.
Lubię chodzić po lesie. Jestem w gimnazjum,w drugiej klasie.

 

 

powrót