Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Moja twarz

Poznawanie naszego ciała zaczynamy od głowy. Uczymy z jakich części ciała składa się twarz, a jest ich bardzo wiele. Przyglądaliśmy się w lustrze swojej twarzy. Podpasywaliśmy jej części. Smarowaliśmy poszczególne części twarzy kremem i  było przy tym dużo śmiechu. Bardzo lubimy takie zajęcia!

powrót