Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Ciało człowieka cz 2

Dzisiaj tworzymy model ciała człowieka. Z pomocą przyszedł nam Oskar, od niego odrysowaliśmy kontury. Musieliśmy model wyciąć i pomalować. Trudno było uzyskać odpowiedni kolor farby, ale w końcu się udało! Malować lubi każdy, więc wszyscy wzięliśmy pędzle i zaczęliśmy malować. A kto lubi malował rękami:) Model musieliśmy usztywnić. W sklejaniu bardzo pomógł Kacper, który jest świetny w precyzyjnych pracach.
Teraz nasz model musi wyschnąć, a na kolejnych zajęciach będziemy dokładniej  poznawać budowę ciała człowieka i uzupełniać go o kolejne narządy.

powrót