Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Ciało człowieka cz 1

W tym roku będziemy omawiać ciało człowieka i jego funkcjonowanie. Najpierw odrysowywaliśmy swoje ciało. Przypominaliśmy sobie jak nazywają się jego części i je podpisaliśmy. Najbardziej podobały nam się masaże. Świetnie się przy tym bawiliśmy i uczyliśmy!

powrót