Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Wybory przewodniczącego klasy

Nadszedł czas aby wybrać przewodniczącego klasy i jego zastępcę. Każdy dostał kartę do głosowania i mógł oddać jeden głos na kolegę lub koleżankę z klasy. Nie mogliśmy głosować na siebie!! Nauczyciele także głosowali i drogą demokratycznych wyborów wygrali: Mateusz i Inga.

Przewodniczącym został – Mateusz Myszczyszyn

Zastępcą przewodniczącego klasy została – Inga Majerkiewicz

Gratulujemy zwycięzcom!!!