Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Nasze dłonie

Nową dekoracją w klasie, są obrazy z odciskami naszych dłoni. Każdy z nas wybierał swój kolor, malował prawą rękę i odbijał na obrazie…