Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Kodeks klasy

Dzisiaj ustalaliśmy kodeks klasy. Mówiliśmy o tym co można, a czego nie można robić w klasie. Wszystkie pomysły zapisaliśmy na dużych kartkach i umieściliśmy w widocznym miejscu.