Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

5 grudnia

Jak zostać Mikołajem?

  1. Napisaliśmy własne imiona  na kartce.
  2. Złożyliśmy kartkę i wrzuciliśmy do pudełka.
  3. Wylosowaliśmy kartkę z imieniem dla kogo będziemy Mikołajem.
  4. Każdy napisał list do Świętego Mikołaja

powrót