Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

26 października

Czas kołem się toczy:

jesień, zima, wiosna, lato, ….

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela i……

I może dlatego zegarek jest okrągły…………

powrót