Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

21 września

Wybory

Ten dzień był bardzo ważny dla naszej klasy. Wybieraliśmy Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Klasy.

Najpierw zaznaczyliśmy na tablicy etykiety z imionami kandydatów: Piotr, Krzysztof, Michał i Zuzanna.

Każdy mógł oddać 2 głosy.

Wybory wygrała Zuzanna, zdobyła 5 głosów. Jest teraz naszą Przewodniczącą klasy. Zastępcą Przewodniczącej jest Piotr, zdobył 3 głosy.

powrót