Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

20 września

Goście

W tym dniu gościliśmy kolegów z klasy II Gimnazjum. Najpierw były zajęcia nazywane Porannym kręgiem.

Później zjedliśmy wspólnie śniadanie.


powrót