Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

14 września

Sala Doświadczania Świata

Zobaczcie jaka magiczna jest nasza Sala Doświadczania Świata. Szkoda tylko, że nie słyszycie i nie czujecie tego samego, co my!

powrót