Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

14 października

Święto Szkoły.

W tym dniu odbyło się ślubowanie Samorządu Uczniowskiego. Swoje ślubowanie składał nasz Piotr, ponieważ został wybrany na Zastępcę Przewodniczącego Szkoły. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia projekcji filmu, w którym z naszej klasy wystąpili jako aktorzy: Piotr, Krzysztof, Sylwia. Obejrzeliśmy taniec przerwszoklasistów i taniec „Biedronek”. Mogliśmy także nieco zakosztować rozmaitych słodkości, po czym rozpoczęła się dyskoteka, gdzie każdy mógł wykazać się swoimi zdolnościami tanecznymi.

powrót