Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

12 października

Przygotowanie do „Strajku żywności”

Planujemy wyruszyć na „Strajk Żywności”. Własnoręcznie przygotowujemy plakaty z hasłem „Nie wyrzucaj jedzenia”, a Piotr przygotowuje swój daszek na głowę.

powrót