Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Urodziny Pauliny w klasie 1c gimnazjum

Dziś wielkie święto – urodziny Pauliny!:) Wszyscy zaangażowali się w przygotowanie przyjęcia i robienie kartki. To był bardzo miły dzień.