Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Oglądamy zdjęcia polskich gór

Na naszych zajęciach uczymy się o Wiśle. W związku z tym nie sposób pominąć góry. Wiemy już, że źródłem naszej największej polskiej rzeki jest Barania Góra. Od dziś dużo wiemy także o Karpatach i Sudetach. Ale to jeszcze nie koniec górskich wędrówek!