Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Mapa Wisła

Dziś poznawaliśmy Wisłę na wszelkie sposoby! Czytaliśmy wiersz o Wiśle i pokazywaliśmy ją na mapie. Największą zabawę mieliśmy naklejając Wisłę na naszej klasowej mapie! Wyszła pięknie! To był bardzo pracowity dzień.