Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Góry część 3

Nadal uczymy się o polskich górach. Dziś zaznaczaliśmy Sudety i Karpaty na naszej ściennej mapie Polski. Najpierw oglądaliśmy zdjęcia, była też zabawa z szarym papierem, z którego zrobiliśmy góry. Coraz lepiej znamy nasz kraj!