Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

marzec 1c gimnazjum

1c_gim_napis_matematyka1c_gim_napis_festiwal1c_gim_urodziny_kacpra
1c-gim_wiosna1c-gim_Krakow1c_gim_urodziny_Przemo