Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Trójmiasto 1c gimnazjum

Ostatnio uczymy się o Morzu Bałtyckim. Poznajemy miasta leżące nad morzem. Zawędrowaliśmy do Gdańska, Sopotu i Gdyni. Wiemy, że wszystkie te miasta można określić jako Trójmiasto.