Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Toruń – klasa 1c gimnazjum

Kolejnym miastem, przez które płynie Wisła jest Toruń.  By dobrze poznać to miasto, obejrzeliśmy prezentację ze zdjęciami najważniejszych zabytków i miejsc w Toruniu.