Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

grudzień 1c gimnazjum

Ic_gim_muz_woda_1 Ic_gim_projekt_Polska _napis Ic_gim_projektPL_1
1c_gimn_napis_kalendarzowe 1c _gim_napis_kluski z makiem