Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

wrzesień

1wrzesnia3wrzesnia6wrzesnia7wrzesnia
8wrzesień9wrzesnia10wrzesnia13wrzesnia
15wrzesnia17wrzesnia22wrzesnia23wrzesnia
24wrzesnia27wrzesnia29wrzesnia

powrót