Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

wrzesień

1wrzesnia 3wrzesnia 6wrzesnia 7wrzesnia
8wrzesień 9wrzesnia 10wrzesnia 13wrzesnia
15wrzesnia 17wrzesnia 22wrzesnia 23wrzesnia
24wrzesnia 27wrzesnia 29wrzesnia

powrót