Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

październik

1_10 4_10 6_10 7_10
8paź 11paź 12paź 13paź
14paź 15paź 18paż 19paź
20paź 22paź 25paź 26paź
27paź 28paź 29paź

powrót