Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Klasa Ia gim

1a gim
WRZESIE+âPA+¦DZIERNIKLISTOPADGRUDZIE+â
STYCZE+âLUTYMARZECKWIECIE+â
MAJCZERWIEC

Wychowawca: Barbara Olszowy

Asystent: Dorota Tywonek

Poprzednie lata