Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

ZRW-C

 

 zr_wc_2016_2017_5

 

Wychowawca: Małgorzata Kurpińska
Asystent: Robert Bańkowski

Poprzednie lata